L'origen

Amb orígens incerts, la historia de la família Llach segur que ha estat relacionada amb el mon de la pagesia. De fet se sap que la família Llach bé de la casa de les Comes (oris), i després de passar per diferents cases, arriba a Mas les Gambires el 1978. A partir d’aquell any, en Josep Llach Armengol, es cuida de la finca i l’any 1982 conjuntament amb la seva esposa, la Maria Casals aconsegueixen comprar la finca de les Mas les Gambires a la fundació Gallifa. La Maria Casals Trave, venia d’una família industrial de Ripoll, que van aconseguir prosperar més enllà de ripoll i obrir una empresa d’electrodomèstics a Torelló. Al llarg dels anys, ens Josep i la Maria tenen dos fills, ens Pep i en Francesc Llach Casals.

A mesura que passaven els anys, l’explotació que sempre havia estat relativament diversificada es va anar especialitzant en la cria i engreix de vedells. Mentre això passava, progressivament anava perdent pes específic dins un sector que poc a poc anava destruint explotacions de mida mitjana i petita, i concentrava més el poder en piques mans.

Hort
Hort

L’any 2005 per desgracia la Maria, després de patir una malaltia, va acabar morint. Això va suposar un terrabastall a la família i en certa mesura va aglutinar encara més la família al voltant de la masia. Tant en Pep, com en Francesc, van tornar a viure a casa després de acabar els estudis i van començar a treballar fora de casa, alhora que van començar a gestionar la finca de Mas Joanet de Pujols. Paral·lelament, es va començar una remodelació constant de la granja, i una modernització de les instal·lacions.

Va ser l’any 2013 que tant en Pep com en Francesc, amb el suport d’en Josep, que van decidir deixar les seves feines a l’administració i apostar per l’empresa familiar. Tots tres després de moltes discussions havien arribat a l’epifania que nomes els quedava dues opcions per poder-se dedicar a la pagesia, o augmentar el volum de producció de manera significativa, o bé comercialitzar el millor el producte

Per poder fer això, es va executar un pla en dues fases, primer lloc, es va diversificar l’explotació incorporant el pollastres, gallines i porcs a la granja, i en segon lloc es va començar a crear l’obrador i a remodelar la botiga a Mas Joanet de Pujols. L’any 2016 es va obrir la botiga i es va començar a comercialitzar els productes de mas les Gambrires.

L’any 2020 després d’analitzar el model productiu agroalimentari actual, ens adonem que aquest no porta enlloc i que en un futur relativament pròxim serà totalment inviable, ja que te una elevada dependència de les aportacions externes i de l’ús de combustibles fòssils. Per aquesta raó, busquem alteratives i comencem a posar en practica tècniques que pretenen recuperar la complexitat de l’ecosistema edàfic, alhora que capten CO2 i milloren la biodiversitat. Per fer això, es pretén donar un pes important a les pastures intentant que tots o gairebé tots els animals pugin accedir a pastures fresques diàries sempre que el t temps ho permeti.El Rebost de les Gambires

Ja sigui per nostàlgia o bé com a resposta a les necessitats actuals, la filosofia que seguim és la de buscar una casa diversificada com havien estat antigament la pagesia, mantenint el respecta escrupulos cap a l'entorn i a la biodiversitat que ens envolta

Certificats

Venda de proximitat

Contacte

  info@lesgambires.cat

   Mas Joanet de Pujols
08571 - Sant Vicenç de Torelló

Segueix-nos