Mas les Gambires

Benvinguts a la Les Gambires

El mas les Gambires és una finca al nord-est de Catalunya, concretament al nord de la comarca d'osona al municipi del Torelló. Banyada per les ribes del Ter, a la finca trobem dues grans zones, la més pròxima al Ter on hi ha els principals cultius plans que corresponen a la terrassa fluvial del riu, i la part més allunyada del riu, on trobem els prats de pastura i on les terres de cultiu i les marges es van intercalant per donar el paisatge típic de la comarca d'osona. Amb una pluviometria de 650 a 750 mm d'aigua (almenys fins ara), fa que el clima que tinguem a la zona sigui característic de zones continentals sub-humides, on la vegetació potencial dels boscos és de roure martinenc (Quercus pubesents). Això fa que les zones on hi ha prou profunditat de sòl sigui una zona òptima pel cultiu, fet que s'ha anat succeint al llarg dels anys. Tant la casa on vivim, com les granges, es troben aproximadament al centre de la finca, el què facilita el fet que els animals puguin sortir a pasturar amb facilitat, alhora que es puguin confinar les èpoques que sigui necessari. La presència del riu Ter a la part sud de la finca, fa que hi hagi una gran quantitat de biodiversitat tant d'habitats com d'animals, el què es veu afavorit per una gestió tant dels cultius com de les pastures més respectuosa amb aquest sentit. Prova d'això és que es tenen catalogades més de 150 espècies d'ocells diferents, la majoria de mamífers que trobem al centre de Catalunya (recentment s'han vist traces de llúdriga i tot) i molta varietat d'amfibis i rèptils.

Tot això fa que les gambires sigui una joia de les comarques centrals de Catalunya, on es pot trobar un sistema de gestió que genera riquesa al territori, fa menjar per les persones, i és una zona amb una elevada riquesa tant d'animals com de plantes.

A pesar d'això, el nostre objectiu és anar millorant cada cop més tota i cada una de les facetes que avui en dia marquen la casa de pagès. Per això a les Gambires volem potenciar cada cop més la biodiversitat d'espècies (facilitant cada cop habitats més diversos i complexos) com augmentar tant la diversitat de cultius i de zones on desenvolupar l'activitat agrària.


El Ter

Banyada pel riu Ter, les Gambires és un punt calent de biodiversitat

La roureda

Els Roures martinecs (Quercus pubescens) són la base de la comunitat de bosc potencial que trobem a la zona. N'hi ha un bon exemple a algun punt de les Gambires

La granja

La granja es troba al mig de la finca, per tant, permet una distribució molt fàcil dels animals

La casa

La casa de les Gambires és unamasoveria molt antiga, amb referencies anteriors a l'any 1718.El Rebost de les Gambires

Ja sigui per nostàlgia o bé com a resposta a les necessitats actuals, la filosofia que seguim és la de buscar una casa diversificada com havien estat antigament la pagesia, mantenint el respecta escrupulos cap a l'entorn i a la biodiversitat que ens envolta

Certificats

Venda de proximitat

Contacte

  info@lesgambires.cat

   Mas Joanet de Pujols
08571 - Sant Vicenç de Torelló

Segueix-nos