Shop Slide

Les vaques, el principal actiu del mon de pages

Les vaques són possiblement la part més imprescindible de tot l'entramat d'animals que tenim a la nostra granja, ja que són el pilar sobre el qual pivota la regeneració de l'ecosistema edàfic. Com a remugants que són, les vaques obtenen tots els nutrients necessaris per sobreviure de l'herba. Per tant, si entenem l'ecosistema del prat, com un cercle tancat entre el sòl, les pastures permanents i els remugants, les vaques fan la funció de regular els altres dos ecosistemes i mantenir-los actiu. Gestionades de la manera correcta (intentant simular els processos migratoris naturals que es donen a les grans planes dels continents Amèrica i Àfrica), les vaques reciclen la matèria orgànica i mantenen l'ecosistema viu i divers.

Per aquestes raons, al Mas les Gambires hem escollit la raça bruna dels Pirineus, ja que és una raça de mida mitjana, però sobretot és una raça adaptada al nostre país. Creiem que pot portar a terme la funció ecosistèmica que hem esmentat anteriorment de manera perfecta, i alhora és una vaca òptima per criar els vedells i mantenir-los en bones condicions.

El sistema de pastura que hem implementat, implica que les vaques tinguin accés a menjar i a l'aiguaparcel·la de prat nou cada dia. Això permet que el remat pugui expressar de manera natural i sense cap mena de perjudici, les seves pròpies idiosincràsies, establint jerarquies internes i comportant-se com un ramat en estat de semillibertat. Per tant, acaba comportant que els animals visquin de manera més tranquil·la i més lligada a l'entorn que les envolta.

La Vaca Bruna

A poc a poc anem fent una transició cap a la vaca bruna dels Pirineus, la raça autòctona de la zona i la més adaptada al projecte que estem redefinint

Objectiu sempre a fora

La idea que tenim al cap, és estabular cada cop menys els animals, i les vaques no en són una accepció. Això implicaria que en lloc de tenir les vaques tancada les èpoques que no poden pasturar (estiu i ple hivern) ,els portaríem menjar al prat. així deixarien les dejeccions als prats i l'ecosistema aprofitaria les incorporacions d'aquestes

Concentracio de parts

Un tema que volem explorar és concentrar es aconseguir sincronitzar els parts amb la primavera (tal com passa a la naturalesa) d'aquesta manera, el remat es podria ajustar més a les estacions i, per tant, ser més natural

PRV

Actualment, hem dissenyat un sistema de Pasturatge Racional de Voisin, amb 45 parcel·les de 3000 m² cada una. Amb això volem suplir a la llarga bona part de les necessitats alimentàries de les 65 vaques que tenim.El Rebost de les Gambires

Ja sigui per nostàlgia o bé com a resposta a les necessitats actuals, la filosofia que seguim és la de buscar una casa diversificada com havien estat antigament la pagesia, mantenint el respecta escrupulos cap a l'entorn i a la biodiversitat que ens envolta

Certificats

Venda de proximitat

Contacte

  info@lesgambires.cat

   Mas Joanet de Pujols
08571 - Sant Vicenç de Torelló

Segueix-nos