Shop Slide

Les gallines, a part dels ous també tenen fan seva funció a l'ecosistema

Les gallines són un animal monogastric, i com a tal se li ha de suplementar la dieta per tal que pugui assimilar tots els aminoàcids que necessita per creixa i fer els ous. A pesar d’això, és importantíssim que les gallines tinguin accés als prats, ja que consumeixen insectes i herba fresca (per complementar la dieta que se’ls dona). Això fa que produeixin uns ous excepcionals, de molta qualitat que rarament els podem trobar als marcats.

Però no només és important per la qualitat dels ous que les gallines pasturin, sinó que hem atorgat a les gallines un valor ecosistèmic important (com ha fet altra gent abans que nosaltres), ja que les gallines permeten disgregar les dejeccions de les vaques i proporcionen un adob d’altíssima qualitat a l’ecosistema, a més a més, des d'un punt de vista del comportament, les gallines gaudeixen al prat i en millora el seu benestà.

Per aconseguir això, hem dissenyat el què es coneix com un tractor de gallines. Bàsicament, és un carro, on les gallines passen la nit protegides i durant el dia tenen un espai limitat per pasturar. Al cap de dos dies de ser en un lloc, les gallines es mouen a un altre tros de prat fresc, i així successivament al llarg de la seva vida, tenint en compte com sempre que la prioritat és la salut de l’ecosistema i no la producció d'ous.

Per totes aquestes raons, hem decidit fer pasturar les gallines, per això podem oferir uns ous d'altíssima qualitat a un preu assequible i que alhora contribueixen a millorar l'ecosistema on pertanyen les gallines.

Ous rossos

EL color de la closca de l'ou és una qüestió comercial, avui en dia hi ha ous de tots colors, però tots tenen el mateix gust.

Quin color te la el rovell

Quin color han de tenir els rovells dels ous? En teoria, i si les gallines pasturen aquest color ha d'anar variant en funció de l'estació de l'any. El color bé determinat pels carotens i les xantofil·les dels prats i hauria d'agafar un color groc tirant a taronja.

El tractor

Les gallines viuen en un tractor automatitzat (s'obren i es tanquen les portes i els nials automàticament). Cada dos dies es desplacen a pastures fresques. En total tenen una superfície de 50 m² per viure entre el dintre i el fora

Gallines del pais

Estem en recerca constant per torbar gallines rústiques i autòctones que es poden ajustar millor al model peculiar que tenim d'entendre la pagesia.El Rebost de les Gambires

Ja sigui per nostàlgia o bé com a resposta a les necessitats actuals, la filosofia que seguim és la de buscar una casa diversificada com havien estat antigament la pagesia, mantenint el respecta escrupulos cap a l'entorn i a la biodiversitat que ens envolta

Certificats

Venda de proximitat

Contacte

  info@lesgambires.cat

   Mas Joanet de Pujols
08571 - Sant Vicenç de Torelló

Segueix-nos