La Masia

Després de reflexionar molt, a Mas les Gambires, hem arribat a la conclusió que els termes que ens agrada utilitzar per definir-nos és el de pagès (com a la nostra ocupació) i al de masia al lloc on vivim i treballem. La paraula Masia, no només defineix un edifici, sinó que engloba un entorn, on hi ha una llar i alhora acull un estil de vida particular. Tal com passava antigament, l'edifici és al centre de la masia, on pivota tot des d'allà, però a tocar d'aquesta hi ha les cuadres pels animals, i també els camps que faran servir aquests per pasturar. Tots aquests elements, es fusionen en un concepte difícil de destriar, que fa que els límits on comença una cosa, i acaba l'altre es fan complicat de definir, ja que en el fons tot està entrelligat. De fet, aquesta complexitat és el què hauríem d’intenar entre tots preservar, per què, és precisament això, aquestes relacions difícils de definir i estipular, el que acaba fent de la pagesia i les masia uns entrons unicsEl Rebost de les Gambires

Ja sigui per nostàlgia o bé com a resposta a les necessitats actuals, la filosofia que seguim és la de buscar una casa diversificada com havien estat antigament la pagesia, mantenint el respecta escrupulos cap a l'entorn i a la biodiversitat que ens envolta

Certificats

Venda de proximitat

Contacte

  info@lesgambires.cat

   Mas Joanet de Pujols
08571 - Sant Vicenç de Torelló

Segueix-nos