Els Animals

A les Gambires ens agrada definir-nos com a casa de pagès, on com passava abans hi havia una gran varietat d'animals (avui en dia es parla de granges polifacètiques). Això permet que cada un d'ells tinguin una funció determinada dins del sistema i que es creï una xarxa d'interaccions complexa en què moltes vegades el què no aprofita un animal, ho aprofita l'altre. Aquesta diversitat d'animals permet obtenir un aprofitament òptim dels recursos i ens permet treballar en diferents plans d'energia. Això es tradueix en un aprofitament excel·lent dels recursos destinats a l'alimentació dels animals, però també genera una diversitat de dejeccions i funcions ecosistèmiques que permet que els animals formin una part indispensable en la restauració de la biodiversitat de l'ecosistema.

Els animals són un actiu importantíssim a l'hora de regenerar l'ecosistema edàfic, ja que són l'última baula en la cadena tròfica. De fet, els animals actuen com a una pertubació controlada que fa que el sistema pateixi un retrocés en la successió vegetal, i que quan la pertubació desapareix le plantes es tornen a recuperar per tornar a ser pasturades altre cop. Aquest procés hi ha autors que l'anomenen bomba de carboni, i molts animals com determinades plantes han evolucionat conjuntament per tenir aquesta relació. Per tant, els animals com a modulador de l'ecosistema juguen un paper bàsic en tot el procés de regeneració.

Descobreix els fonements teorics que ens han fet arribar fins aqui a Mas les Gambires   Recull de Bibiliografia!El Rebost de les Gambires

Ja sigui per nostàlgia o bé com a resposta a les necessitats actuals, la filosofia que seguim és la de buscar una casa diversificada com havien estat antigament la pagesia, mantenint el respecta escrupulos cap a l'entorn i a la biodiversitat que ens envolta

Certificats

Venda de proximitat

Contacte

  info@lesgambires.cat

   Mas Joanet de Pujols
08571 - Sant Vicenç de Torelló

Segueix-nos