Shop Slide

L'hort, un tresort sota la botiga

Davant per davant de la casa senyorial de Joanet de pujols, i un cop travessat el formós jardí, baixant les escales apareix un espectacular hort de 4000 metres quadrats on es cultiven les verdures i alguna fruita que es poden trobar a la botiga de mas Joanet de Pujols. La nostra història amb l'hort i la producció hortícola ha passat per diferents alts i baixos, sobretot pel fet que no ens convencia el model de producció hortícola tradicional, ja que creiem que era molt nociva pel medi i hem estat cercant alternatives que creiem millor. Per aquesta raó, any rere any hem anat explorant diferents variants de producció hortícola, començant per una producció basada en el plàstic (que vam descartar pel seu elevat impacte ambiental) fins a acabar els darrers anys on s'ha passat un sistema que es realitza un encoixinat de compost i no s'arrenca el subsol. Això potencia la biodiversitat edàfica alhora que permet un millor desenvolupament de les plantes que es cultiven.

És evident que la producció hortícola és una pràctica molt intensiva, i per tant poder aplicar les pràctiques de conservació del soles fa més complicat, alhora que el fet de no tenir interaccions animals fa que la gestió de la coberta no tingui un retorn de matèria orgànica de la qualitat que té en altres tipus de cultius. A pesar d'això, amb el sistema de cultiu actual, on no es treballa el sol i s'aporta compost anualment (d'origen vegetal) permet un correcte desenvolupament de les plantes sense malmetre l'ecologia del sol.

Especies poc productives

Les cobertes verdes són una eina bàsica per gestionar el terra, ja que permeten que hi hagi una coberta viva quan no hi ha un cultiu alhora que aporten serveis auxiliars al cultiu següent

Conills per gestionar l'herba

El corro laminat o "Roller Crimper", és una implement que es posa al tractor i que serveix per aixafar i ajaure els cultius de cobertura. La diferència d'aquest implement respecte d'altres corrons, és que aquest té unes làmines estriada que al aixafar tallen la planta i fa que el cultiu de cobertura es converteixi en un encoixinat pel següent cultiu.

Compost

Bona part de la superfície de cultiu es comença a destinar a la producció de proteïnes vegetals per l'alimentació dels animals. Això permetria poder ser autosuficients en relació amb la proteïna i, per tant, podríem aconseguir una producció animal molt més respectuosa amb el medi ambient.

Purins vegetals i altres aditius

El "pasture Crooping" és un concepte que a priori combina les pastures permanents i la possibilitat de combinar-ho amb un cultiu. Això permetria mantenir una producció d'una espècia de gra o lleguminosa i alhora mantenir la coberta permanent.El Rebost de les Gambires

Ja sigui per nostàlgia o bé com a resposta a les necessitats actuals, la filosofia que seguim és la de buscar una casa diversificada com havien estat antigament la pagesia, mantenint el respecta escrupulos cap a l'entorn i a la biodiversitat que ens envolta

Certificats

Venda de proximitat

Contacte

  info@lesgambires.cat

   Mas Joanet de Pujols
08571 - Sant Vicenç de Torelló

Segueix-nos