Shop Slide

Cultius, la base de la sobirania alimentària

Des de l'inici del temps, els humans han cultivat la terra per poder crear aliments per ells i pels seus animals. Al Mas les Gambires sempre hem cultivat la terra, i possiblement sempre ho farem. De totes maneres els objectius d'aquests cultius han evolucionat al llarg dels anys per satisfer les necessitats en funció de com anaven sortint. Actualment, les necessitats són sobretot l'alimentació dels animals monogàstrics ja sigui la part energètica com la part proteica, i complementar l'alimentació dels remugants de la granja. A les Gambires, gestionem un total de 25 hectàrees (entre les Gambires i Joanet de Pujols) destinades al cultiu de diferents espècies, entre les quals destaquen el blat de moro, l'ordi el blat, el favó, el lli entre d'altres. La rotació de cultius està dissenyada perquè uns cultius ajudin als altres en el seu desenvolupament, alhora que minimitzin l'efecte dels patògens.

A mas les Gambires hi ha dos grans tipus d'animals, els remugants (vaques i vedells) i els monogàstrics (pollastres, gallines i porcs). Els remugants són animals que gràcies a la seva fisiologia poden sintetitzar tots i cada un dels aminoàcids (les parts essencials de les proteïnes) necessàries gràcies a la ingesta d'herba i els processos que es donen al seu rumen. Pel que fa als monogàstrics i a diferència dels remugants necessiten que part d'aquests aminoàcids s'incorporin mitjançant la ingesta de proteïna, sigui animal o vegetal. Per tant, tot i que aquests animals poden viure en les pastures i poden obtenir un percentatge relativament elevat de proteïnes obtingudes a les pastures, sempre necessiten una aportació extra en base de proteïnes i energia per poder desenvolupar-se normalment.

A poc a poc, pel què fa a la gestió dels cultius es van realitzan una serie de canvis que van en la lina de la filosofia de l'empresa,

A poc a poc, pel que fa a la gestió dels cultius es van realitzant una sèrie de canvis que van en la línia de la filosofia de l'empresa i la conservació del sol. Des de fa poc es va adoptar com a mesura de gestió la sembra directa (sense treballar el terra), alhora que s'ha començata experimentar amb les cobertes verdes, ja que es pretén que la coberta vegetal sigui sempre viva. Totes aquestes mesures tenen com a objectiu millorar la matèria orgànica del terra, augmentar la biodiversitat del sol i en definitiva millorar la qualitat de l'ecosistema alhora que produïm aliment pels animals de la granja.

Covertes Verdes

Les cobertes verdes són una eina bàsica per gestionar el terra, ja que permeten que hi hagi una coberta viva quan no hi ha un cultiu alhora que aporten serveis auxiliars al cultiu següent

Corro estriat

El corro laminat o "Roller Crimper", és una accessori que es posa al tractor i que serveix per aixafar i ajaure els cultius de cobertura. La diferència d'aquest respecte d'altres corrons, és que aquest té unes làmines estriades que a l’aixafar tallen la planta i fa que el cultiu de cobertura es converteixi en un encoixinat pel següent cultiu

Proteïna de casa

Bona part de la superfície de cultiu es comença a destinar a la producció de proteïnes vegetals per l'alimentació dels animals. Això permetria poder ser autosuficients en relació amb la proteïna i, per tant, podríem aconseguir una producció animal molt més respectuosa amb el medi ambient.

"Pasture crooping"

El "pasture Crooping" és un concepte que a priori combina les pastures permanents i la possibilitat de combinar-ho amb un cultiu. Això permetria mantenir una producció d'una espècia de gra o lleguminosa i alhora mantenir la coberta permanent.El Rebost de les Gambires

Ja sigui per nostàlgia o bé com a resposta a les necessitats actuals, la filosofia que seguim és la de buscar una casa diversificada com havien estat antigament la pagesia, mantenint el respecta escrupulos cap a l'entorn i a la biodiversitat que ens envolta

Certificats

Venda de proximitat

Contacte

  info@lesgambires.cat

   Mas Joanet de Pujols
08571 - Sant Vicenç de Torelló

Segueix-nos